Gravidmassage
Gravidmassage

Fokusområder for massage af den gravide, prøv gravidmassage hos Nexø Massage. Alle gravide i uge 25 og frem, er velkomne.

Den gravide oplever en lang række ændringer i sin krop og psyke gennem graviditeten. Det at være gravid, er en naturlig proces og ikke nogen sygdom, men alligevel kan graviditeten medføre en række ubehagelige gener, som der kan gøres noget ved.

  1. Bindevæv og led bliver løsere. Hormonet relaxin udskilles i kroppen når man bliver gravid fra omkring uge 10. Hormonet har en blødgørende virkning på alt bindevæv i kroppen, hvilket forberede bækkenet på at give efter under fødslen. Bivirkningen er dog, at alt andet bindevæv også bliver blødere, hvilket medfører at led kan skride. Dette fokuseres der på under massagen.
  2. Trykket på led og lænden øges. Tyngdepunktet i kroppen ændres, mens barnet vokser og endvidere forøges trykket på kroppens led. Dette kan give uhensigtsmæssige svaj i lænden for at holde balancen. Samtidig udsættes kroppens øvrige led for en ekstra belastning i takt med at barnet vokser. Derfor fokuserer massagen på de led der bliver belastet.

Under graviditeten kan der opstå spændinger forskellige steder i bækkenet og massagen tilpasses derfor dine behov og ønsker.